Dan Koivulaakso

Olen Dan Koivulaakso (40) perheellinen vaikuttamistyön ammattilainen, Helsingin kaupunginvaltuutettu ja tarkastuslautakunnan puheenjohtaja.

Helsinki tarvitsee sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja pitkän aikavälin hyvää taloudenpitoa lyhytnäköisen säästämisen sijaan. Kaikkien lasten ja nuorten yhtäläinen oikeus hyvään koulutukseen ovat paitsi oikeudenmukaisuuskysymys myös keskeinen keino turvata tulevaisuuden hyvinvointi. Helsingin on oltava vastuullinen työntantaja sekä ilmastoystävällinen kaupunki.

Työskentelen opetusministerin erityisavustajana sekä Vasemmistoliiton ministeriryhmän sihteerinä. Koulutukseltani olen yhteiskuntatieteiden maisteri (sosiaaliantropologia) ja kauppatieteiden kandidaatti (laskentatoimi).

Ennen nykyistä työtäni olen mm. työskennellyt monta vuotta ammattiliitto JHL:n toimitsijana, vasemmistoliiton poliittisena sihteerinä ja vasemmistonuorten puheenjohtajana, Amnestyn Suomen osastossa useissa eri tehtävissä sekä sitä ennen monenkirjavissa järjestö- ja palvelualan tehtävissä. Voit lukea näistä tarkemmin Ansioluettelo -sivulla.

Politiikka on pitkäjänteistä työtä, joka onneksi kantaa usein myös hedelmää. Siitä on hyvä esimerkki nykyisen hallituksen tekemät mittavat koulutuspanostukset.

https://www.facebook.com/koivulaakso
https://www.twitter.com/koivulaakso
https://www.instagram.com/koivulaakso
https://www.dankoivulaakso.fi