Mikko Vallius

Olen Mikko Vallius,  28-vuotias mielenterveys- ja päihdetyön parissa työskentelevä sairaanhoitaja Kalliosta. Olen uusi hahmo sekä puoluepolitiikassa, että vaalikentillä. Päivän politiikka ja uteliaisuus yhteiskunnallisia asioita kohtaan ovat olleet aina lähellä sydäntäni. Siksipä ehdolle lähteminen näissä kuntavaaleissa tuntuikin luontevalta.

Haluan olla mukana kehittämässä Helsinkiä, joka on hyvä ja turvallinen kaupunki meille kaikille. Tämä tarkoittaa, että meillä kaikilla tulee olla oikeus paikkaan, jota kodiksi kutsutaan. Kaikille on taattava toimeentulo ja mahdollisuus osallisuuteen työelämässä, sekä pääsy laadukkaisiin terveyspalveluihin viipymättä. Helsingin tulee olla myös esimerkki kestävän politiikan tekijänä ympäristö ja ihmisoikeus kysymyksissä. Hyvä Helsinki kuuluu kaikille, ei vain harvoille!

https://www.facebook.com/valliusmikko/