Tommi Mäklin

Olen Tommi Mäklin, 29-vuotias väitöskirjatutkija Helsingistä ja tavoitteeni on yksinkertaisesti Helsingin rakentaminen ihmiset edellä. Kaupungista on jo liian pitkään tehty uusliberalismin teemapuistoa, jossa asukkaat ovat jääneet kakkoseksi taloudellisen hyödyn tavoittelun taakse. Tämä kehitys tulee pysäyttää ja Helsingin päätöksenteossa jatkossa huomioida aina ensin kaupungin asukkaiden tarpeet ja toiveet yritysten voitontavoitteluun keskittyvän politikoinnin sijaan.

Tavoitteeni toteutuminen tarkoittaa kohtuuhintaisia ja laadukkaita asuntoja nykyisten ylihintaisten putkiyksiöiden tilalle kaavoituksessa asetettavilla vaatimuksilla; kattavia ja saavutettavia palveluita, puistoalueita sekä joukkoliikenneyhteyksiä myös lähiöihin eikä pelkästään keskustaan; sekä lähiluontoalueiden ja luontoarvojen uutteraa puolustamista uusia asuinalueita rakennettaessa. Näiden lisäksi aion nostaa keskusteluun teknologian eettiseen käyttöön liittyviä kysymyksiä: avoimen lähdekoodin käyttö kunnallisissa hankinnoissa, kuntalaisten tietoturvan ja yksityisyyden edellyttäminen myös yksityisiltä toimittajilta, sekä kuntalaisia koskevassa päätöksenteossa käytettävien ohjelmistojen ja algoritmien läpinäkyvyys ja tasa-arvoisuus.

https://tommimaklin.fi
https://twitter.com/themaklin
http://bit.ly/EhdokasgalleriaMaklin